За нас

През 2015г. студенти от НАТФИЗ се събират и подтиквани от любовта си към театъра и хората, създават Сдружение „Метаморфози“. Сдружението е неправителствена организация за общественополезна дейност.
Нашата мисия е да развиваме и разпространяваме различни форми на изкуство и култура и да ги използваме като алтернативно средство, което да помага на хора в нужда. Сдружението използва също така театрални средства за развитие на туризъм, екология и здравно образование.
Една от целите ни е да обучим деца и млади хора и да им покажем една по-различна гледна точка върху театъра и изкуството като цяло.